2017-2018 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları Başladı

 

            2017-2018 Akademik yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları 01.03.2017-15.03.2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Farabi Yönetmeliği gereğince Protokolümüz olan Üniversiteler dikkate alınarak yapılacaktır.

 

!!! BAŞVURU SÜRESİ SON GÜN 15 MART 2017

 

 GEREKLİ BELGELER:

1)- Aday Öğrenci Başvuru Formu (formu doldurmak için tıklayınız ) - (2 Adet) , form bilgisayar ortamında doldurulmuş ve vesikalık fotoğraf yapıştırılmış halde teslim edilecek. 

* Ofiste herhangi bir belge çıktısı, fotoğraf kesme ve yapıştırması yapılmamaktadır.

2)- Transkript Belgesi - (2 Adet)  ( Bölüm öğrenci işlerinden imzalı/mühürlü olacak )

3)- Şeffaf Dosya - (2 Adet)

4)- Nüfus cüzdan fotokopisi - (2 Adet)

5)- Gidilecek Üniversitede eğitim dili İngilizce ise İngilizce seviyesini gösterir belge (Yabancı dil ile eğitim veren Üniversiteler, Yds veya Kpds veya bunlara eş değer bir sınavdan yeterlilik alınmış ise onu gösterir bir belge istemektedirler.)

 

* Gidilecek Üniversite tercihinde tek bir Üniversite tercih hakkı bulunmaktadır.

**Üniversitemizin Farabi Değişim Programı İkili Anlaşma Protokollerine Üniversitemiz web sitesi Farabi Değişim Programı sayfasından ulaşılabilirsiniz.

*** Farabi değişim programı kapsamında diğer Üniversitelere giden öğrencilerimize YÖK tarafından karşılıksız olarak toplam 1.600 TL burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödenecek öğrenci kontenjanı ve burs miktarı YÖK tarafından belirlenmektedir. Verilecek olan 1.600 TL'lik bursun % 70’lik kısmı Güz döneminde 4 ay boyunca (Kasım, Aralık, Ocak, Şubat) eşit miktarda ödenir. Kalan % 30’ luk kısım ise gidilecek Üniversitede Güz döneminde alınan derslerden ders geçme-kalma oranına göre hesaplanarak ödenir.

***** Farabi Değişim Programı hakkında her türlü bilgi ve sorularınız için eğitim gördüğünüz Fakülte/Yüksekokul Farabi Bölüm Koordinatörlerinden yardım alabilirsiniz.

*****Aday Öğrenci başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alındıktan sonra vesikalık fotoğraf yapıştırıldıktan sonra, Farabi Kurum Koordinatörlüğüne diğer belgeler ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. El ile doldurulup hazırlanmış belgeler teslim alınmayacaktır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

1)- Farabi Değişim Programından daha önce yararlanmamış olmak,

2)- Üniversitemizde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak,

3)- Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

-Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 53,33

-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 65 olması,

4)-  Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

 

 

** Müracaat yapacağınız üniversitelerin Farabi sayfalarını incelemeyi kesinlikle unutmayınız. İstanbul Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi, Üniversitelerine gelmek isteyen öğrenciler için online başvuru kayıt sistemi almaktadır. Bu Üniversitelere başvuru yapacak öğrenciler online başvuru kayıt çıktısını istenilen diğer belgeler ile birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze teslim etmelidirler. Bu belgenin eksik olması başvurunuzun ret olmasına neden olur.

*** Öğrenciler başvuru yapmadan önce gideceği Üniversitenin derslerini, ders kredi ve Akts' lerini incelemelidirler. Herhangi bir dersin gidilecek Üniversitede bulunmaması feragat nedeni olmaktadır. Feragat edilmesi durumunda ise öğrencinin bir sonraki yıl Farabi değişim programı başvuru yapamamasına neden olacaktır.

**** Bir önceki yıl (2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı) Farabi değişim programına başvuru yapıp gidilecek Üniversite tarafından Farabi Değişim Başvurusu kabul edilen öğrencilerden Feragat eden öğrenciler bu yıl Farabi Değişim Programına Başvurusu yapamaz.

***** Feragat işlemleri: Öğrenciler 2017-2018 Akademik yılında Üniversitemizde bulunması durumunda hangi dersleri alacak ise gidecekleri Üniversitelerde de o dersleri almak zorundadırlar (Seçmeli dersler her Üniversitede farklı olduğundan seçmeli dersler de bu zorunluluk aranmamaktadır.) Bundan dolayı Öğrencilerin başvuru yapmadan önce, gidecekleri Üniversitede bulunan dersleri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Üniversitemiz ve karşı Üniversite tarafından Farabi değişim başvurusu kabul edildikten sonra feragat edilmesi halinde Öğrenci bir sonraki yıl (2018-2019 Akademik yılı) Farabi Değişim Programına başvuru yapamaz.

Önemli bilgi: Farabi Değişim Programı ile diğer Üniversitelere giden öğrenciler Üniversitemizde alması gereken zorunlu dersleri gidecekleri Üniversitede kendi bölümünde sınıf ayrımı gözetmeksizin (1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf) alabilirler. Kendi bölümünde olmayan dersleri, farklı bölüm veya farklı fakülteden de alabilirler.

 

NOT:

* Başvuru yapacak öğrencilerin ilanı tam olarak okumaları ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.


 

Başvuru evrakı teslim adresi: Rektörlük B Blok Kat:2 ( En üst kat ) Farabi Kurum Koordinatörlüğü - Kezer yerleşkesi

TAYFUR POLAT (0484) 212-1111 / 3495
Farabi
24.2.2017