2018-2019 Akademik Yılı Farabi Ekle-Sil Formları Hakkında !!!

* Üniversitemizden diğer Üniversitelere Giden Öğrencilerimiz Hakkında;
2018-2019 Akademik yılında Üniversitemizden diğer Üniversitelere giden Öğrencilerimiz, daha önceden hazırlamış olduğu Öğrenim Protokolündeki derslerde ders değişikliği, ders isim-kod değişikliği vb. bulunması halinde Ekle-Sil Formu hazırlamaları gerekmektedir. Bu hazırlanan Ekle-Sil Formu 3 nüsha halinde hazırlanmalıdır. 3 nüsha olarak hazırlanan Ekle-Sil Formu gidilen Üniversitede ilgili bölümün bölüm başkanına veya Farabi bölüm koordinatörüne imzalattırıldıktan sonra Kurum Koordinatörüne de imzalattırılarak en geç 10 Ekim 2018 Çarşamba gününe kadar Üniversitemizce de ilgili kısımların imzalanması için evrakların Koordinatörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Evrakın Üniversitemizde de ilgili kısımların imzalanması için gittiğiniz Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüğüne evrakları teslim ediniz ve evrakın gönderimini sağlayınız.  İlgili Kurum Koordinatörlüğünde iş yoğunluğunun fazla olması halinde, evrakları direk Koordinatörlüğümüze ulaşacak şekilde gönderimini sağlayınız. Hazırlanan formlar gönderilmeden önce farabi@siirt.edu.tr adresine e-mail atılarak ve Koordinatörlükte çalışan Memurumuz ' dan onay alındıktan sonra gidilen Üniversitede ki kısımlar imzalattırılıp, Üniversitemizden de  ilgili kısımların imzalanması için Koordinatörlüğümüze gönderilmesi sağlanmalıdır. 


* Diğer Üniversitelerden Üniversitemize Gelen Öğrenciler Hakkında;
2018-2019 Akademik yılında diğer Üniversitelerden Üniversitemize  gelen Öğrenciler, daha önceden hazırlamış oldukları Öğrenim Protokolündeki derslerde ders değişikliği, ders isim-kod değişikliği vb. bulunması halinde Ekle-Sil Formu hazırlamaları gerekmektedir. Bu hazırlanan Ekle-Sil Formu 3 nüsha halinde olmalıdır. 3 nüsha olarak hazırlanan Ekle-Sil Formunu, Üniversitemiz de eğitim gördüğünüz ilgili bölümün bölüm başkanına veya Farabi bölüm Koordinatörüne imzalattırıp sonrasında Kurum Koordinatörümüzce de imzalanmak üzere en geç 10 Ekim 2018 Çarşamba gününe kadar Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Koordinatörlükte çalışan Memurumuzun farklı bir birimde de görevlendirilmesinden dolayı evrakların gönderimi gecikmeli olabileceğinden dolayı, evrak imza işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için evrakı direk kendiniz geldiğiniz Üniversite Farabi Koordinatörlüğüne gönderiniz.  Geldiğiniz Üniversite de gerekli işlemleri tamamladıktan sonra evraklardaki Üniversitemize ait imzalamaların yapılması için evrakın Koordinatörlüğümüze gönderimini sağlayınız. Hazırlanan formlar gönderilmeden önce Koordinatörlükte çalışan Memurumuz ' dan onay alınız.
TAYFUR POLAT (0484) 212-1111 / 3495
Farabi
1.10.2018