2019-2020 Akademik yılında Farabi Değişimi ile diğer Üniversitelere giden öğrencilerimizin yapması gerekenler !!!

2019-2020 Akademik yılının sona ermesi ile birlikte gidilen Üniversiteler öğrenci Transkript Belgesini ve Farabi Öğrenci Katılım Belgelerini göndermeye başlayacaklardır. Giden öğrencilerimizden Bütünleme sınav sonuçları sonuçlanmış ve eğitimi sona ermiş öğrencilerimizin 10 gün içerisinde Farabi web sayfamızda bulunan ''Öğrenci Nihai Raporunu'' doldurup en son sayfadaki kısmı mavi tükenmez kalem ile imzaladıktan sonra Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze posta-kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. Öğrenci Nihai Raporunu göndermeyen öğrencilerin öğrenci Transkript Belgesi Üniversitemizde okuduğu Fakülte/Yüksekokul'a gönderilmez. Ders not giriş işlemleri ve eğer mezun olma işlemi varsa sürecin uzamasına sebebiyet verir. Bundan dolayı en kısa sürede  ''Öğrenci Nihai Raporunu'' doldurulup,ıslak imza sonrası Koordinatörlüğümüze kargo yolu ile ulaştırılmalıdır. Farabi Koordinatörlük adresimiz Farabi web sayfası üst kısımda bulunan iletişim kısmında bulunmaktadır. 
Öğrenci Nihai Raporunun bulunduğu sayfa linki: http://farabi.siirt.edu.tr/detay/formlar/821513.html

TEK DERS SINAVI HAKKINDA: Üniversitemizden diğer Üniversitelere giden Son sınıf öğrencileri hazırlamış oldukları Öğrenim Protokolü ve ekle-sil formundaki derslerin birçoğundan başarılı olmuş sadece 1 dersten başarısız olmuş ise tek ders sınavına Üniversitemizde gireceklerdir. Tek ders sınavının nasıl yapılacağı, hangi belgeler isteneceği gibi bilgiler Üniversitemizde okunulan Fakülte/Yüksekokul ile iletişim kurularak gerekli işlemler yapılmalıdır. Koordinatörlüğümüz tarafından Öğrenim Protokolleri ve ekle-sil formları Öğrencilerin ''Öğrenci Nihai Raporunu'' göndermesi ve gidilen Üniversitenin Farabi Öğrenci Katılım Belgesi ve Transkript' i gönderilince Fakülte/Yüksekokullara ilgili Transkriptler Öğrenim Protokolü ve ekle-sil formları ile birlikte üst yazı ile gönderimi sağlanacaktır. Bu konularda gerekeni yapmak öğrencilerimizin sorumluluğu altındadır. Koordinatörlüğümüz belirtilen noktalar dışında herhangi bir işlem yapmamaktadır. Öğrencilerimizin dikkatine!!!

NOT: Mezun duruma gelmiş öğrencilerin Mezuniyet işlemlerinin yapılması için nelerin gerekli olduğu ve herhangi bir evrak istenmesi gibi durumları Üniversitemiz ilgili Fakülte/Yüksekokul öğrenci işlerinden bilgi alarak gereken işlemleri yapmaları gerekmektedir. Koordinatörlüğümüzün mezuniyet işlemleri ile alakalı herhangi bir işlem yapması-yürütmesi gibi herhangi bir işlevselliği bulunmamaktadır. Bu durumda olan öğrencilerimiz gerekli işlemler için Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri ile irtibat kurup denilenleri yapmakla mükelleftirler.
TAYFUR POLAT (0484) 212-1111 / 3495
Farabi
1.7.2020