Bahar Dönemi Ekle-Sil Formları Hakkında !!!

Üniversitemizden Diğer Üniversitelere Giden Öğrencilerin yapması gerekenler; 

Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemizden diğer Üniversitelere gitmiş olan öğrencilerimiz, Bahar döneminde daha önceden hazırlamış oldukları Öğrenim Protokolünde ki derslerden ders kodu değişikliği, alt sınıfta başarısız olarak kaldıkları derslerin Protokole eklenmemesi vb. durumlarda Ekle-sil formu 3 nüsha olarak hazırlamalı gittikleri Üniversitelerde Eğitimin başlaması ile birlikte ilk 10 gün içerisinde ilgili bölüm başkanı ve Farabi Koordinatörüne imzalatarak Koordinatörlüğümüze ilgili Üniversite Koordinatörlüğünce gönderilmesini sağlamalıdırlar. Bazı Üniversitelerde belge gönderimi uzun sürdüğünden dolayı Üniversitemiz ilgili Yüksekokul/Fakültelerce sorun oluşturabilmektedir. Bundan dolayı hazırlanan Ekle/Sil formları veya yenilenen Öğrenim Protokolleri Koordinatörlüğümüz farabi@siirt.edu.tr adresine mail atarak Koordinatörlük Ofis Koordinatörü tarafından uygun görüldükten sonra gidilen Üniversitede ki ilgili sorumluluarca imza işlemleri sonrasında Siirt' te bulunan arkadaşlarına belge kargolanıp Koordinatörlüğümüze elden teslim edilmesi halinde işlemler daha hızlı yürütülebilmektedir. Yıl sonunda Yüksekokul/Fakültenizde ders eşleştirme sıkıntıları yaşamamak için aldığınız dersler ile hazırlamış olduğunuz Öğrenim Protokolünün Ekle/Sil formu yardımı ile eksiksiz ve eşdeğer olmasını sağlayınız. Daha önceden hazırlanan Öğrenim Protokolü ile gidilen Üniversitede alınan derslerde ve kredilerinde herhangi bir sıkıntı bulunmuyor ise herhangi bir ekle/sil formu değişikliği yapılmasına gerek yoktur. 
Diğer Üniversitelerden Üniversitemize Gelen Öğrencilerin yapması gerekenler; 

Üniversitemize Gelen Farabi öğrencilerinin daha önceden hazırlamış oldukları Öğrenim Protokolünde değişiklikler var ise Ekle/Sil Formunu 3 nüsha olarak hazırlama ilgili Bölüm Başkanı ve Farabi Kurum Koordinatörüne imzalatarak Koordinatörlüğümüz vasıtası ile üst yazı ile gönderiminin sağlanması için son tarih 21 Şubat 2020 tarihidir. Bu tarihten sonra hazırlanan herhangi bir belge Koordinatörlüümüz üst yazısı ile gönderilememektedir. NOT: Öğrencilerin Öğrenim Protokolü ile Üniversitelerden aldıkları derslerin uyumlu olmasını sağlama ve Ekle/Sil Formu hazırlaması kendi yükümlülüğü altındadır. Herhangi bir sıkıntı durumunda ilgili öğrenci sorumlu/yükümlü olacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için her 2 Üniversite Farabi Koordinatörlükleri ile iletişim halinde olunuz.
TAYFUR POLAT (0484) 212-1111 / 3495
Farabi
21.1.2020