Farabi Değişim Programı Öğrencilerinin Dikkatine !!!

EKLE-SİL FORMU VEYA YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖĞRENİM PROTOKOLÜ HAKKINDA !!!


NOT 1: 2019-2020 Akademik yılında diğer Üniversitelerden Üniversitemize gelmiş olan öğrenciler, Üniversitemize gelmek için ilk başvuru sonrasında hazırlamış oldukları Öğrenim Protokollerinde ki derslerde veya ders kodlarında bir değişiklik olması halinde ekle-sil formunu veya yeniden hazırlamış oldukları Öğrenim Protokolünü en geç 27 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmelidirler.

 

* Yeni hazırlanan ekle-sil formu veya Öğrenim Protokolü de ilk başvuru esnasında olduğu gibi yine 3’ er nüsha olacak şekilde hazırlanmalı, öğrencinin kendi imzası ve ilgili Farabi bölüm koordinatörü/Bölüm başkanı imzası attırıldıktan sonra evraklar tarafımıza teslim edilmelidir. Öğrenim Protokolleri gerekli imzalamalar tamamlanmış ise 5 dersten fazla ekleme ve çıkarma var ise yeniden öğrenim protokolü hazırlanabilir, aksi durumda sadece ekle-sil formu hazırlanabilir.

 

 

 

NOT 2: 2019-2020 Akademik yılında Üniversitemizden diğer Üniversitelere giden öğrenciler, ilk başvuru sonrasında hazırlamış oldukları Öğrenim Protokollerinde ki derslerde veya ders kodlarında bir değişiklik olması halinde ekle-sil formunu veya yeniden hazırlamış oldukları Öğrenim Protokolünü en geç Eylül ayının sonuna kadar Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze göndertmelidirler. İlgili ekle-sil formu veya Öğrenim Protokolü güncellemesi içinde Yüksekokul/Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınacağından, işlemlerin daha hızlı yürütülmesi adına evrakları Siirt’ te bulunan arkadaşları vasıtası ile de tarafımıza teslim ettirebilirler. Bu belgeler Yüksekokul/Fakülte yönetim kurulu kararı sonrasında üst yazı ile gittikleri Üniversitelere gönderilir. Öğrenim Protokolleri gerekli imzalamalar tamamlanmış ise 5 dersten fazla ekleme ve çıkarma var ise yeniden öğrenim protokolü hazırlanabilir, aksi durumda sadece ekle-sil formu hazırlanabilir.

 

* Yeni hazırlanan ekle-sil formu veya Öğrenim Protokolü de ilk başvuru esnasında olduğu gibi yine 3’ er nüsha olacak şekilde hazırlanmalı, öğrencinin kendi imzası ve gittiği Üniversitede ilgili Farabi bölüm koordinatörü veya Bölüm başkanı  ve Farabi Kurum Koordinatörü imzaları attırıldıktan sonra evraklar tarafımıza gönderilmelidir.

TAYFUR POLAT (0484) 212-1111 / 3495
Farabi
17.9.2019