Gelen Öğrenci

Öğrenciler, Siirt Üniversitesinin diğer Yüksek Öğretim Kurumları ile yapmış olduğu Farabi Değişim Protokolleri kapsamında Güz veya Güz+Bahar dönemlerinde öğrenimlerini üniversitemizde devam ettirebilirler. Üniversitemize Farabi Değişim Programı çerçevesinde gelecek öğrencilerde aşağıdaki koşulların bulunması beklenir.

 1. Öğrencinin protokol yapılan üniversitede örgün eğitim veren bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.0 olması,
 3. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5 olması,
 4. Eğitim dili kısmen ya da tamamen yabancı dilde olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil başarı puanının en az 60 olması beklenmektedir.

         Not: Bir bölüme fazla başvuru olması halinde ilgili bölümün eğitim-öğretim olanakları dikkate alınarak kabul işlemi gerçekleştirilir

        Başvurular Nasıl Yapılır?

 • Öğrencilerin başvuruları eğitim gördükleri üniversitenin Farabi Koordinatörlüğüne yaparlar. İlgili Koordinatörlük gerekli olan belgeleri Koordinatörlüğümüze iletir. (Teslim edilmesi gereken belgeler için Farabi Koordinatörlüğünüzle iletişime geçin. 
 • Gerekli belgeler tamamlandığında ve kabul için olanaklar uygun görüldüğünde Kabul Belgesi hazırlanarak bir adedi öğrenciye verilmek üzere Farabi Koordinatörlüğüne iki adedi iletilir.                                                                                                                                                                                          
 •  Değişim Tamamlanmadan Önce Yapılması Gerekenler

  ·       Katılım Belgesi*: Koordinatörlüğümüzce hazırlanacak olan ve öğrenim gördüğünüz süreyi de içeren Öğrenci Katılım Belgesi’ geldiğiniz Üniversite Koordinatörlüğüne iletilir, 1 nüshasına geldiğiniz Üniversite Koordinatörlüğünden teslim alabilirsiniz.

  ·        Nihai Rapor*: Öğrenci Nihaî Raporu, değişim dönemi tamamlandığında,öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir.


  * Not: Nihai Raporu, değişimin tamamlanmasından sonra en geç 15 gün içerisinde kendi yükseköğretim kurumunuza teslim etmelisiniz

TAYFUR POLAT
Güncelleme : 5.02.2016 11:56:37