Giden Öğrenci

FARABİ Değişim Programından Yararlanmaya Hak Kazanan Öğrencilerin Yapması Gerekenler

 1. Farabi Değişim Öğrencisi olarak seçildikten sonra üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğü işlemlerinizin büyük çoğunluğunu gerçekleştirecek ve yapmanız gerekenler konusunda sizi yönlendirecektir. Bunu bilerek Koordinatörlüğümüzle iletişim halinde olun ve her türlü iletişim bilgilerini not edin.
 2. Değişim Öğrencisi seçildiğinizde istenecek ilk belge Öğrenci Başvuru Formu’dur. Form en kısa sürede elektronik ortamda doldurduktan sonra Koordinasyon Ofisine teslim edilmelidir.
 3. Değişimin gerçekleşmesinin uygun olduğunun gidilecek kurum tarafından onaylanması beklenir.
 4. Öğrenim Protokolü belgesi öğrencinin değişim öğrencisi olduğunda Üniversitemizde alması gereken dersleri ve gideceği kurumda alacağı dersleri ( Üniversitemizde alması gereken derslerin yerine sayılacaktır ) gösterir. Belge Farabi Bölüm Koordinatörü ile birlikte üç nüsha olarak hazırlanmalıdır. Gidilecek kurumda açılacak dersler ulaşılabiliyorsa kurumun İnternet sayfasından, derslere İnternet sayfasından ulaşılamıyorsa Gidilecek Üniversite Öğrenci İşleri, Farabi Bölüm Koordinatörü öncelikli olmak üzere Farabi Kurum Koordinatörlüğünün e-posta adresi veya telefon numaraları kullanılarak elde edilmelidir. İlgili Öğrenim Protokolü Farabi Bölüm Koordinatörleri ile birlikte hazırlanmalı Farabi Bölüm Koordinatörü / Bölüm Başkanına imzalattırıldıktan sonra Farabi Ofis  Koordinatörlüğümüze diğer belgeler ile birlikte teslim edilmelidir.
 5. Öğrenim Protokolü Farabi Kurum Koordinatörünün imzasından sonra değişimin gerçekleştirileceği Üniversiteye gönderilir. Gidilecek Yükseköğretim Kurumu belgeyi onaylandıktan sonra öğrenciyi kabul ettiğini belirten Kabul Belgesini hazırlayarak gönderir. Kabul Belgesinin bir örneği öğrencide bulunmalıdır.
 6. Değişim başlamadan önce imzalanması gereken bir diğer belge Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesidir. Farabi Değişim Programı Yükümlülük Sözleşmesi, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.
 7. Öğrenciye değişimden önce Öğrenci Beyannamesi imza karşılığında verilir. Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi, öğrencinin Farabi Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgedir.
 8. Bursun yatırılabilmesi için Ziraat Bankası Siirt Şubesine vadesiz TL hesabı açtırdıktan sonra Hesap Cüzdanının fotokopisini Farabi Koordinatörlüğüne teslim ediniz.
 9. Öğrenci, katkı kredisini gitmeden önce kendi kurumuna yatırır.
 10. Son kontrolleriniz ve burs işlemlerinizi tamamlamak için mutlaka Farabi Programı Koordinatörlüğüne uğrayınız.
 11. Gideceğiniz Yükseköğrenim kurumunda ders kaydı yaptıracağınızdan ilgili üniversitenin akademik takvimini inceleyin ve ders kaydını yaptırmadan önce gideceğiniz üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile görüşün.
 12. Gittiğiniz Üniversitede alacağınız derslerle ilgili değişiklikleri varışınızdan sonra en geç 15 gün içerisinde yapmanız gerekmektedir. Bu değişikliği dersler başlamadan önce mutlaka Siirt Üniversite'sindeki bölüm Koordinatörünüzle görüşerek Öğrenim Protokolü'nün değişiklik bölümünü doldurunuz, mutlaka gittiğiniz Üniversitede onaylatınız ve Siirt Üniversitesi'ndeki bölüm koordinatörünüze posta yolu ile ulaştırınız.


       Not: Tüm belgeleri web sitemizin Formlar kısmından indirerek doldurabilirsiniz.
    
      

TAYFUR POLAT
Güncelleme : 5.02.2016 12:06:59